Yogi / Halasana

Storlek ca 25-30 cm inkl planka av drivved

Pris 1295:-